Quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản

Ví dụ: Cửa hàng, văn phòng, nhà máy và nhà kho thường được xây dựng hoặc sửa sang cho phù hợp với những yêu cầu của những người sử dụng hiện thời. Vì thế chỉ những người định giá có... Read More

Nguyên tắc định giá bất động sản – nguyên tắc khả năng sinh lời của đất

Nguyên tắc khả năng sinh lời của đất Các nhà kinh tế chia các yếu tố sản xuất ra làm 4 nhóm: đất đai, lao động, vốn và quản lý. Nguyên tắc khả năng sinh lời từ đất cho rằng phần thu nhập... Read More