Ưu nhược điểm của các phương pháp sử dụng trong định giá bất động sản

23.2.5. ưu, nhược điểm a) Ưu điểm –     Phương pháp so sánh chủ yếu áp dụng trong định giá BĐS là giao dịch mua, bán phổ biến trên thị trường. Phương pháp so sánh trực tiếp được sử dụng... Read More