Niềm vui của cô Hai nè cả nhà ơi bé người ta đi học chỉ được một giấy khen và được một phần thưởng thôi hả còn bé nhà của em được tới 4 giấy khen và 4 phần thưởng cộng thêm một học bổng hihi tuy là không nhiều nhưng em rất là vui vì nó giống em trai như đúc em trai của em hồi nhỏ cũng vậy từ lớp 1 đến lớp 12 năm nào cũng đứng nhất lớp đến khi vào đại học năm nào cũng nhận được học bổng Niềm Vui Của Em chỉ có như vậy là Vui nhất trên đời mỏi mệt mỏi đều tan biến

Niềm vui của cô Hai nè cả nhà ơi bé người ta đi học chỉ được một giấy khen và được một phần thưởng thôi hả còn bé nhà của em được tới 4 giấy khen và 4 phần thưởng cộng thêm một học bổng hihi tuy là không nhiều nhưng em rất là vui vì nó giống em trai như đúc em trai của em hồi nhỏ cũng vậy từ lớp 1 đến lớp 12 năm nào cũng đứng nhất lớp đến khi vào đại học năm nào cũng nhận được học bổng Niềm Vui Của Em chỉ có như vậy là Vui nhất trên đời mỏi mệt mỏi đều tan biến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *