Chúng nó đến như một cơn gió vùi hoa dập nguyệt nhà tui xong là về hết làm mình nhớ lắm luôn

Chúng nó đến như một cơn gió, vùi hoa dập nguyệt nhà tui xong là về hết làm mình nhớ lắm luôn❤❤❤
Mong chúng nó luôn vui, kiếm nhiều xèng rồi thỉnh thoảng lại được đi chơi cùng nhau nhé ???.
Yêu HC ❤❤❤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *