ĐÊM ĐẦU ĐÀ RẰM THÁNG 6 ĐỨC PHẬT CHUYỂN PHÁP LUÂN

ĐÊM ĐẦU ĐÀ RẰM THÁNG 6- ĐỨC PHẬT CHUYỂN PHÁP LUÂN.
ĐƯỢC DẪN CHÚNG BỞI ĐẠI ĐỨC HỘ GIỚI!
?Chương trình cụ thể như sau:
☘️ NGÀY 27-07-2018 ( đêm rằm tháng 6, thứ 6 tuần này.)
☘️ Địa điểm: tại tầng 17, tòa nhà NEM 545 Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội
– 19h : Phật tử vân tập về thiền đường.
– 19h30: Tụng kinh lễ bái Tam Bảo và phát nguyện thọ Đầu Đà
– Từ 20h – 21h: Thuyết giảng về ý nghĩa đêm rằm tháng Sáu
– Từ 21h – 22h: Thắp nến cúng dường ánh sáng tới Ba Ngôi Phật – Pháp – Tăng Tam Bảo
Nhiễu Xá Lợi 3 vòng và chiêm bái Xá Lợi.
– Từ 22h – 23h: Thiền toạ
– Từ 23h – 00h: Thiền hành, giải lao tại chỗ.
– Từ 01h – 03h: Vấn Đạo và chia sẻ về Pháp học và Pháp hành.
– Từ 03h – 04h: Thỉnh Đại Đức tụng kinh chúc phúc cho đại chúng.
– Từ 04h – 04h30: Hướng dẫn rải tâm từ, phát nguyện, chia phước và hồi hướng.
– 05h: Hoàn mãn và kết thúc đêm hội Đầu Đà.
Các phật tử tự do tham dự không cần đăng ký, giữ chánh niệm khi tham dự.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *