LÊN ĐỈNH 43 tuổi Nửa đời người Dù đã nếm đủ ngọt đắng cay nồng cái sự đời cái tình người nhưng đây là lần đầu tiên nhà cháu có cảm giác được lên đỉnh thật sự

LÊN ĐỈNH
43 tuổi. Nửa đời người. Dù đã nếm đủ ngọt đắng cay nồng cái sự đời, cái tình người nhưng đây là lần đầu tiên nhà cháu có cảm giác được lên đỉnh thật sự.
Ấy là khi lên nóc của một cái KS sắp khánh thành bên bờ biển Mỹ Khê – Đà Nẵng để tự sướng.
Tuyệt vời hơn là lúc lên đỉnh được thỏa thê ngâm trong bể đầy nước. Cha của sướng!
Cụ tổ! Thế mới là lên đỉnh chứ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *