159 ITM HND Một ước mơ nữa của mình lại được thực hiện có thể trèo lên một trong các Đài quan sát sân bay ở Nhật để ngắm máy bay lên xuống

#159 ITM-HND
Một ước mơ nữa của mình lại được thực hiện: có thể trèo lên một trong các Đài quan sát sân bay ở Nhật để ngắm máy bay lên xuống. Từ ngày nhận ra mình đi máy bay còn nhiều hơn đi tàu, mình luôn muốn có được mấy chỗ như này để xem trực tiếp chứ không phải là thông qua mấy lớp kính tại sân bay. Hít khí trời dù sao cũng tốt hơn là hít điều hoà nữa, mà lại là khí trời Nhật Bản. Bức ảnh này đánh dấu chấm kết thúc cho hành trình 7 ngày khám phá Nhật Bản của mình. Mọi thứ đều rất mỹ mãn. Mời cả nhà đọc note “Tôi đã đến nước Nhật thế nào” của Cua, tranh thủ một ngày mưa tầm mưa tã chẳng đi được đâu đã soạn thảo đầy đủ bộ kinh nghiệm, à không, trải nghiệm thực tế của chàng trước khi đến và trong khi ở Nhật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *