Lợi bầm dập mà không rõ lý do Không sao răng trắng là được Có người thương yêu là được hihi

Lợi bầm dập mà không rõ lý do?
Không sao, răng trắng là được!
Có người thương yêu là được hihi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *