Thế là hết tiếng trống trường rộn rã

Thế là hết tiếng trống trường rộn rã
Chẳng còn đâu đùn đẩy bạn xếp hàng
Cỏ mong manh héo gầy theo năm tháng
Mắt đượm buồn chớm hạ đã long lanh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *