Có sự nhầm lẫn rằng Blockchain là công nghệ duy nhất trong Bitcoin tuy nhiên Bitcoin được tạo nên bằng cách sử dụng một chuỗi các công nghệ mật mã khác kết hợp với Blockchain

Có sự nhầm lẫn rằng Blockchain là công nghệ duy nhất trong Bitcoin, tuy nhiên Bitcoin được tạo nên bằng cách sử dụng một chuỗi các công nghệ mật mã khác kết hợp với Blockchain. Nói ngắn hạn, Blockchain là một loại dữ liệu, một cách lưu trữ hồ sơ giao dịch và giá trị. Đáng tiếc là, định nghĩa đơn giản này không hấp dẫn mọi người và khiến họ nghĩ rằng, “Sao cơ? [ 2,173 more words ]
https://caphesach.wordpress.com/…/blockchain-la-gi-phan-dau/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *