Bốn là sự hợp tác giữa công ty Fintech và ngân hàng vẫn còn nhiều hạn chế mới chỉ đơn thuần là cung cấp các dịch vụ thanh toán giản đơn chưa đa dạng hóa các mô hình kinh doanh các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng Hoạt động của các công ty Fintech tại Việt Nam vẫn còn trong giai đoạn đầu chưa đa dạng hóa mô hình kinh doanh và dịch vụ phần lớn đang hoạt động theo mô hình dịch vụ thanh toán

Bốn là, sự hợp tác giữa công ty Fintech và ngân hàng vẫn còn nhiều hạn chế, mới chỉ đơn thuần là cung cấp các dịch vụ thanh toán giản đơn, chưa đa dạng hóa các mô hình kinh doanh, các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Hoạt động của các công ty Fintech tại Việt Nam vẫn còn trong giai đoạn đầu, chưa đa dạng hóa mô hình kinh doanh và dịch vụ, phần lớn đang hoạt động theo mô hình dịch vụ thanh toán. [ 2,441 more words ]
https://caphesach.wordpress.com/…/fintech-dac-trung-cua-he…/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *