Cảm ơn mọi người đã đến dự Premiere Nàng thơ xứ Huế tại Cố Đô thơ mộng

Cảm ơn mọi người đã đến dự Premiere Nàng thơ xứ Huế tại Cố Đô thơ mộng.
Hẹn gặp lại vào một dịp gần nhất! Bye Huế!
#NangthoxuHue #RedCarpet #BHDstarHue

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *