Có những loại người không biết mình đang làm việc với ai

Có những loại người không biết mình đang làm việc với ai. Tham lam và làm việc lươn lẹo thì điều mà các bạn nhận được là MẤT TẤT CẢ khi còn chưa kịp khai trương.
Muốn bày trò lươn lẹo, lợi dụng tôi không dễ đâu! Để coi tôi tế sống cái co-workspace làm ăn mất dạy, hỗn láo không coi đối tác, khách hàng ra gì thì tồn tại được hay không! Chi Chi Bui Nam Cito Le Nguyen Van Anh hãy chờ Post tối nay xem nhà ai sáng hơn!?
Cũng may tỉnh táo đã chụp lại màn hình các post của tụi nó up (và đã xoá vội vàng) và lưu lại email.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *