MV hoàn thiện BÀI CA THỐNG NHẤT ĐẠO DIỄN TNT TRỢ LÝ ĐẠO DIỄN kiêm DIỄN VIÊN CHÁNH Ngọc Liên Bùi

?? MV hoàn thiện- BÀI CA THỐNG NHẤT…!???
✍?ĐẠO DIỄN: TNT
✍?TRỢ LÝ ĐẠO DIỄN kiêm DIỄN VIÊN CHÁNH Ngọc Liên Bùi
✍?QUAY PHIM: Hoang Pham
✍? NHẮC BÀI: Công Phòng ?
? Xin dành tặng cả nhà nhân dịp GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10/03 & cùng chào đón kỷ niệm 30/04-01/05..!
?Cả nhà ủng hộ 2 đứa nó để 2 đứa nó còn lấy cái ĐỘNG LỰC phấn đầu nhiều hơn trong sự nghiệp ĐAM MÊ ÂM NHẠC & để có thêm nhiều sản phẩm mới ra mắt dành tặng cả nhà trong tgian sắp tới nhé…!!!❤️❤️❤️
?CHIA SẺ Clip cho 2 đứa nó vui cái cỗ lòng nhé cả nhà thân yêu…!???
Thanks….!!!LOVE….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *