Cô Tô Hiền luôn có những bài viết rất sâu sắc và chuẩn xác về BHNT nói chung và cty BHNT Manulife nói riêng

Cô Tô Hiền luôn có những bài viết rất sâu sắc và chuẩn xác về BHNT nói chung và cty BHNT Manulife nói riêng. Đã có nhiều KH của mình có những câu hỏi, thắc mắc về rất nhiều vấn đề liên quan đến tình hình tài chính của cty Manulife, rồi chi trả quyền lợi ra sao, chăm sóc KH như thế nào và tiền mãi hậu mãi… tất tật đều “xin” từ “kho” của Cô Hiền để trả lời KH. Mong là KH hãy tìm hiểu thông tin từ những kênh chính thống, từ những người có hiểu biết và kinh nghiệm rất nhiều về BHNT! Bạn nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *