Phản ứng của dư luận trước sự kiện dư luận viên 4 Quyền chuyển sang hành nghề thương mãi mậu dịch sản vật thịt bò và gân

Phản ứng của dư luận trước sự kiện dư luận viên 4 Quyền chuyển sang hành nghề thương mãi mậu dịch sản vật thịt bò và gân.
Bò viên gân 280 k/ kg ngon dòn dai. Bao ngon, ăn không ngon trả tiền lại.
Mai có hàng tiếp tục nha dư luận. Mời dư luận đặt mua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *