Sẵn 7 Bánh 195K Bánh 195k bán sẵn mẫu theo ngày bên em không nhận đặt mẫu theo ngày có mẫu nào chọn mẫu đó

Sẵn 7 Bánh / 195K
Bánh 195k bán sẵn mẫu theo ngày / bên em không nhận đặt, mẫu theo ngày có mẫu nào chọn mẫu đó.
Mẫu to ko làm size 195k ( vì loại này là loại rẻ chỉ bán trong ngày mẫu sẵn / ko order ạ )
Vui lòng không gửi ảnh mẫu to và order size 12/195k ạ.
Bánh có sẵn sau 12h trưa hàng ngày, mẫu cập nhật sau 12h trưa ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *