Bạn cân đấu nào cho người thì người cũng cân lại cho bạn như thế

Bạn cân đấu nào cho người, thì người cũng cân lại cho bạn như thế!
Gắp lửa bỏ tay người thì người bị phỏng đầu tiên là chính mình!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *