Sau 4 ngày lao động hăng say thì hôm nay chính thức bệnh nằm chèm bẹp rồi

Sau 4 ngày lao động hăng say thì hôm nay chính thức bệnh nằm chèm bẹp rồi!!! Chiều nay vẫn diễn xuất 16g nữa chứ!!! Ráng lên nha! Tuần sau đi xa rồi…bên í lạnh ngắt nữa…oa oa oa…Sau 4 ngày lao động hăng say thì hôm nay chính thức bệnh nằm chèm bẹp rồi!!! Chiều nay vẫn diễn xuất 16g nữa chứ!!! Ráng lên nha! Tuần sau đi xa rồi…bên í lạnh ngắt nữa…oa oa oa…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *