1 Ngày 10 06 2017 TOYO Beauty cơ sở 1 mở tại 36 Nguyễn Hữu Huân Hoàn Kiếm Hà Nội

(1) Ngày 10/06/2017 TOYO Beauty cơ sở 1 mở tại 36 Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm, Hà Nội
(2) Ngày 01/04/2018 cơ sở 2 mở tại khu đô thị Ecopark – Hưng Yên
(3) Ngày 28/10/2018 cơ sở 3 chính thức mở tại 81 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Mỗi cơ sở mở ra, công việc của mình sẽ nhiều thêm và trách nhiệm sẽ lớn hơn nên càng phải cố gắng làm tốt hơn và chuyên nghiệp hơn.

2 thoughts on “1 Ngày 10 06 2017 TOYO Beauty cơ sở 1 mở tại 36 Nguyễn Hữu Huân Hoàn Kiếm Hà Nội”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *