CƠM TRƯA Thực đơn nhà hàng Không không thấy

CƠM TRƯA
Thực đơn nhà hàng Không không thấy.
Mè trang Côn Lôn nướng, ăn kèm dưa cải chua (kim chi ông thầy cho mới đúng bài, hết òy), chiêu bằng nửa ly nếp cẩm Sóc Trăng (bả keo!).
Đời biết ai hơn ai, giờ này La # đéo bằng Bác An!
Ăn rồi, phe thôi, hẻm mời. Còn nửa khứa sang chiều, hà hà.
Cuối tuần zui zẻ!

2 thoughts on “CƠM TRƯA Thực đơn nhà hàng Không không thấy”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *