Một nhân viên sale khi nghĩ về bán hàng thường chỉ xoay quanh sản phẩm mình đang bán chỉ tiêu doanh số tháng này kỹ năng chiêu thức bán hàng cá nhân thu nhập cá nhân của mình

Một nhân viên sale khi nghĩ về bán hàng thường chỉ xoay quanh sản phẩm mình đang bán, chỉ tiêu doanh số tháng này, kỹ năng & chiêu thức bán hàng cá nhân; thu nhập cá nhân của mình. Và thường tính thu nhập theo tháng. Thường nghĩ về khách hàng là tính xem từ Ông/Bà này mình được bao nhiêu…
Một trưởng phòng, giám đốc bán hàng thì nghĩ về chỉ tiêu của phòng, của công ty. Về hệ thống đào tạo nội bộ, hệ thống tuyển dụng, văn hoá phòng sale, về thị trường…
Một chủ doanh nghiệp cũng nghĩ về Sale. Nhưng có tư duy tổng hợp nhiều góc nhìn. Nhìn từ thị trường, soi sản phẩm xem đã đủ cạnh tranh chưa, đủ ngách chưa ? Xem kế hoạch truyền thông, marketing, thông điệp đã tiếp cận đúng với khách hàng mục tiêu chưa? Xem tỷ lệ chốt sale là bao nhiêu? Trải nghiệm khách hàng thế nào? Hệ thống chăm sóc khách hàng thế nào?….
Tư duy khác nhau thì kết quả khác nhau.
Trong kinh doanh không phải thu nhập gấp 10-100 lần nhau là thông mình hơn gấp 10-100 lần. Không phải là do kỹ năng bạn kém. Đôi khi do bạn chưa biết lựa chọn đúng sản phẩm, đúng thị trường. Đôi khi bạn chưa biết Marketing mà mới dừng ở Spam, ở quảng cáo, ở khủng bố điện thoại khách hàng… Đôi khi…là do mình chưa sẵn lòng hạ thấp cái tôi để học hỏi!
Một anh GRAP yêu nghề, yêu đời cho hay ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *