Hệ thống quản trị dữ liệu – giải pháp công nghệ mới

Sự phát triển của khoa học kỹ thuật và kinh tế hiện đại kéo theo rất nhiều yêu cầu cấp bách, trong đó có yêu cầu về việc quản trị và lưu trữ thông và dữ liệu trong các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp. Với khối lượng thông tin khổng lồ cần được lưu trữ, nếu không có một hệ thống quản lý tốt sẽ rất khó để các đơn vị có thể hoạt động được. Đó cũng là lí do các hệ thống quản trị dữ liệu –giải pháp công nghệ được ra đời để giúp ích con người. 

Thế nào là quản trị thông tin và dữ liệu? 
Có thể định nghĩa khái niệm này bằng rất nhiều cách thức khác nhau. Viện MDM thì cho rằng quản lý dữ liệu là cách gọi của việc tổ chức, bố trí một cách bài bản các yếu tố như công nghệ, quy trình và quan trọng là con người để có thể biến dữ liệu thành tài sản của đơn vị và tận dụng được hết những giá trị mà dữ liệu mang lại. 

Hiểu một cách đơn giản hơn thì quản trị thông tin dữ liệu là việc thiết lập, sử dụng, lưu trữ, huỷ bỏ… các dữ liệu bằng việc sử dụng khoa học kỹ thuật, với mục tiêu hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động chung của đơn vị. 
Một hệ thống quản lý dữ liệu sẽ đảm nhiệm những vai trò như: 
•    Tiêu chuẩn hoá, kiểm soát, thực thi các kế hoạch, chính sách, hợp đồng…
•    Theo dõi kết quả hoạt động
•    Phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh
•    Tận dụng, khai thác tối đa giá trị từ tài nguyên thông tin, dữ liệu

Những yêu cầu của một hệ thống quản lý dữ liệu tốt
Để hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp diễn ra thuận lợi, suôn sẻ nhất thì đòi hỏi hệ thống quản trị dữ liệu một số yêu cầu nhất định. 
Trước hết là tính an toàn. Đây là yêu cầu đầu tiên của bất kì hệ thống quản trị nào. Một hệ thống nếu có khả năng bảo mật kém dẫn đến việc dữ liệu bị mất, thất thoát thì rõ ràng không mang lại lợi ích gì mà còn gây nguy hại đến đơn vị. Do đó, yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Toàn bộ dữ liệu về thông tin khách hàng, thông tin tài chính doanh nghiệp, các hợp đồng… cần được lưu trữ một cách bảo mật nhất, không người lạ nào có thể xâm nhập được. 
Yếu tố thứ hai là về tốc độ truy cập hệ thống. Hệ thống quản lý và lưu trữ dữ liệu phải có tốc độ truy cập nhanh, đơn giản và dễ dàng sử dụng để doanh nghiệp ngay lập tức nắm bắt được những thông tin mới nhất, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh. 
Cuối cùng là về tính đồng bộ. Đối với những công ty với nhiều chi nhánh, trụ sở khác nhau thì việc dữ liệu được đồng bộ nhanh chóng và chính xác là rất quan trọng. 
 

Xem thêm: https://edata.it-care.vn/quan-tri-he-thong-va-vai-tro-cua-quan-tri-he-thong-oi-voi-cac-doanh-nghiep-36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *