Đừng chỉ vì mây mù giăng kín mà nản lòng chỉ cần cố gắng nỗ lực vượt lên rồi bạn sẽ thấy phía trên là trời trong xanh với mặt trời chiếu sáng

Đừng chỉ vì mây mù giăng kín mà nản lòng, chỉ cần cố gắng nỗ lực vượt lên, rồi bạn sẽ thấy phía trên là trời trong xanh với mặt trời chiếu sáng…
Tuy nhiên, chỉ cố gắng vươn lên bằng chính sức mình thì e rằng sẽ không bao giờ làm được, hoặc phải rất lâu mới làm được. Phải có PHƯƠNG TIỆN hỗ trợ hiệu quả để vượt lên mây mù 🙂
Những đám mây mù như những lời từ chối của khách hàng, những thử thách trong công việc hàng ngày chúng ta phải đối diện. Để vượt lên mây mù đến được bầu trời trong xanh nắng đẹp, bạn cần 3 PHƯƠNG TIỆN hỗ trợ quan trọng: KIẾN THỨC, KỸ NĂNG và THÁI ĐỘ. Ba PHƯƠNG TIỆN tuyệt vời này sẽ là đôi cánh và lưc đẩy như một chiếc máy bay hiện đại đưa bạn vượt qua mây mù và đến nơi bạn muốn.
Hãy không ngừng cập nhật KIẾN THỨC (HỌC HỎI), rèn luyện KỸ NĂNG (HỌC TẬP), và giữ vững THÁI ĐỘ tích cực, kiên trì (HỌC HÀNH), chắc chắn sẽ THÀNH CÔNG BỀN VỮNG.
21/8/2018
Trên chuyến bay VN1612 (PXU-HAN)
#sugiabinhan
#vuottrenmaymu
#bautroitrongxanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *