Ngành xây dựng triển khai chương trình hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ

Theo số liệu thống kê, cơ cấu lao động nữ công nhân viên chức trong ngành Xây dựng hiện nay là 54.483/230.690 người, chiếm tỷ lệ 23,6%. Trong điều kiện lao động nặng nhọc, chịu tác động của thời tiết khắc nghiệt, tiếng ồn, độ rung, độ ẩm, nóng bụi cao, phạm vi hoạt động rộng… thì tỷ trọng lao động nữ như trên là khá cao. Chính vì vậy, cũng như nhiều ngành khác, ngành xây dựng cần thực hiện có kết quả Kế hoạch hành động quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2000 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.
Qua “Hội nghị tổng kết phong trào nữ công nhân viên chức (CNVC) ngành Xây dựng 5 năm 1993 – 1998” cho thấy phụ nữ ngành Xây dựng đã có những đóng góp đáng kể về tài năng trí tuệ, sức lực vào công cuộc đổi mới đất nước. Lực lượng này càng ngày phát triển về số lượng và chất lượng. 40 chị được Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Chủ tịch công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng bằng khen “Người xây dựng đạt chất lượng cao”, 429 chị được tặng huy chương “Vì sự nghiệp xây dựng”, 215 chị được Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng huy chương “Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ”, rất nhiều chị đạt danh hiệu “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, xứng đáng với tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa mới”… Được sự quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lực lượng cán bộ nữ của các cấp lãnh đạo Bộ, nhiều năm qua tỷ lệ cán bộ lãnh đạo nữ trong ngành chiếm 11% tổng số cán bộ lãnh đạo với nhiều cương vị Giám đốc, Bí thư Đảng ủy, phó Viện trưởng, phó Vụ trưởng, Kế toán trưởng v.v… có năng lực quản lý và điều hành tốt. Nhiều doanh nghiệp có lãnh đạo là cán bộ nữ đã năng động khắc phục khó khăn, giữ vững nhịp độ sản xuất, đạt hiệu quả kinh tế cao để phát triển trong cơ chế thị trường.
Tuy nhiên, có một thực trạng: lực lượng lao động nữ hiện đang đứng trước những thử thách gay gắt trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý, vốn đầu tư Xây dựng cơ bản giảm, một số công trình trọng điểm đã hoàn thành, tình trạng lao động thất nghiệp đã và sẽ xảy ra, trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống. Qua điều tra ở 9 Tổng công ty thuộc Bộ, số lao động nữ dôi dư là 4.710 người, chiếm 77,2% trong đó chủ yếu là lao động phổ thông. Tình trạng sức khỏe của phần lớn nữ công nhân giảm sút do mắc bệnh nghề nghiệp, lao động loại III, loại IV ngày càng tăng, điển hình là các đơn vị sản xuất Vật liệu xây dựng như: Tổng công ty Xi măng, Tổng công ty Thủy tinh và gốm xây dựng, Công ty xây lắp công trình ngầm… Mặc dù nhiều tổ chức công đoàn và nữ công cơ sở đã có những hoạt động tích cực như hỗ trợ vay vốn giúp nhau làm kinh tế gia đình, xây dựng chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu, chương trình mở rộng việc làm chống thất nghiệp… nhưng mới chỉ dừng lại ở mức tạo được phong trào, tổng kết được mô hình phổ biến trong ngành hoặc trên địa bàn.
Để chỉ đạo phong trào nữ Công nhân viên chức ngành Xây dựng có chất lượng cao hơn, thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Chính phủ, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) Bộ Xây dựng đã được thành lập gồm 16 thành viên theo dõi hoạt động của phụ nữ ngành trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh; đào tạo nghiên cứu khoa học và tư vấn; thực hiện các chế độ chính sách cơ chế quản lý, thông tin tuyên truyền và tổng hợp… với chức năng nhiệm vụ: Tiếp tục tuyên truyền rộng rãi đến từng cơ sở ý nghĩa của các chỉ thị, nghị quyết, công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, tổng kết giới thiệu những thành tích điển hình tốt trong các phong trào nữ Công nhân viên chức ngành Xây dựng và thực hiện quyền bình đẳng nam nữ; Nắm tình hình lực lượng phụ nữ trong ngành, kiến nghị chủ trương, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán bộ công nhân nữ trong ngành; Kiến nghị với lãnh đạo Bộ xây dựng, Chính phủ về chính sách, biện pháp để thực hiện các chủ trương luật pháp của Nhà nước đối với phụ nữ ngành Xây dựng.
Để hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ sớm phát huy hiệu quả, Bộ yêu cầu các đơn vị trực thuộc mà trực tiếp là các thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch công đoàn, trưởng phòng tổ chức nhanh chóng kiện toàn, thành lập và duy trì điều đặn các hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cơ sở.
Với sự quan tâm của lãnh đạo Bộ và sự cố gắng nỗ lực của các thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, hy vọng rằng vai trò của phụ nữ ngành Xây dựng ngày càng được phát huy, người phụ nữ ngày càng thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc trong sự nghiệp và hạnh phúc trong cuộc sống gia đình. Đồng thời đẩy mạnh một bước công tác phụ vận của Chính phủ trong giai đoạn mới.
Thứ trưởng Nguyễn Hồng Quân – Xây Dựng/ Bộ xây dựng – Hà nội – số 30 -1998

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *