Phần mềm quản lý khách hàng miễn phí: giúp đạt hiệu quả kinh doanh cao

Mô hình kinh doanh ngày càng mở rộng, số lượng khách hàng không ngừng tăng cao, nếu chúng ta mãi duy trì phương pháp quản lý khách hàng thủ công thì sẽ rất khó kiểm soát, không thể xây dựng chính sách... Read More

NÔNG SA N TÂY NGUYÊN 1 Tiêu hô t 130k 1kg 60k 5kg 2 Bơ cuô i mu a 125k 5kg 20k 1kg 3 La c tươi 90k 2kg 40k 1kg 4 Mâ t ong rư ng Gia Lai 500k li t 5 Mâ t ong rư ng Đăk Lak 400k li t 6 Mâ t ong rư ng nu i Ngo c Linh 700k li t

NÔNG SẢN TÂY NGUYÊN 1. Tiêu hột: 130k/1kg, 60k/0.5kg 2. Bơ cuối mùa: 125k/5kg, 20k/1kg 3. Lạc tươi: 90k/2kg, 40k/1kg 4. Mật ong rừng Gia Lai 500k/lít 5. Mật ong rừng Đăk Lak 400k/lít 6. Mật ong rừng núi... Read More

Thanh lý em LV này nha Chuẩn auth 1000 Nhưng chỉ còn túi vải thôi Nói thật E chỉ quý người kg quý của nên đồ dùng kg có khái niệm giữ hộp hay mạc gì á

Thanh lý em LV này nha! Chuẩn auth 1000%. Nhưng chỉ còn túi vải thôi! Nói thật E chỉ quý người, kg quý của, nên đồ dùng kg có khái niệm giữ hộp hay mạc gì á ? Túi hơi cũ, dây kéo hơi đen nhưng da thì... Read More