Từ ngày 1 tháng 1 năm 2000 thuế suất chuyển quyền sử dụng đất giảm 5 lần

Thuế suất chuyển quyền sử dụng đất giảm 5 lần so với Luật cũ. Vừa qua, toàn bộ luật sửa đổi bổ sung thuế chuyển quyền sử dụng đất đã được kỳ họp thứ 6, quốc hội khóa X biểu quyết... Read More