Đặt tên và điều chỉnh tên 33 đường phố của thành phố hà nội

Phố Vĩnh Hồ từ Phố Tây Sơn qua khu Đ tập thể Vĩnh Hồ đến phố Thái Thịnh dài 500 mét rộng 5,5 mét. Phố Nguyễn Phúc Lai từ đường La Thành gần đối diện với Đại học Văn hóa đến hồ cá Đống... Read More