Có phải người dân thích đục phá sửa chữa những căn hộ cao tầng?- phần 2

Chủ hộ muốn xây bể dự trữ thì chỉ còn cách chấp nhận thu hẹp diện tích sử dụng thế nào đó trong khu phụ, thế là đục phá. Tuy nhiên, cũng có một số không ít các chủ hộ sửa chữa nhà ở... Read More