Một số đặc điểm quy hoạch xây dựng đô thị truyền thống Việt Nam

năm 1804 theo kiểu đô thị truyền thống phong kiến Trung I Quốc được coi là hoàn hảo nhất về bố cục không gian kiến trúc lẫn kết hợp phong thủy. Các đô thị Mang Cá (Huế), Quảng Bình, Nghệ An, Thanh... Read More

Người xưa cho rằng, mỗi không gian địa phương có một Văn Xương vị

giúp người, tức giận cũng không hại người, đó có thể coi là tích âm đức. Với thời đại hiện nay mà nói, đọc sách càng nhiều, trình độ giáo dục càng cao, những bác sĩ, thạc sĩ có thu nhập... Read More

CÓ THỂ GIÚP BẠN VĂN CHƯƠNG HIỂN ĐẠT BẰNG PHƯƠNG PHÁP “VĂN XƯƠNG BÚT”

Nếu ta thờ các vị chúa đất, Thổ địa công V.V.. thì la bàn đặt trong bát hương và kê dưới chân bát hương phải đặt cho địa tuyến có hai chấm đỏ hướng về phía trước, ngược lại với cách... Read More